دلیجانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دلیجانی
از گویش‌های مرکزی ایران که در دلیجان، در مسیر قم ـ اصفهان بدان سخن می‌گویند، و مردم آن را دلیگون و زبان خود را راجی می‌نامند.