دولت آباد، شهر (خراسان)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دولت‌آباد، شهر (خراسان)

بنايي در دولت‌آباد خراسان

واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان تربت حیدریه، و مرکز اداری بخش جلگۀ زاوه. در سرزمینی تپه‌ماهوری در ۱۱۲کیلومتری جنوب مشهد و ۲۷کیلومتری شرق حیدریه، کنار راه تربت حیدریه به باخرز و تایباد، قرار دارد. ارتفاع آن حدود ۱,۳۵۰ متر است. اقلیم آن معتدل و خشک و جمعیت آن ۷,۸۴۵ نفر است.