دومبی، فرانتس فون (۱۷۵۶ـ۱۸۱۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دومبِی، فرانتْس فون (۱۷۵۶ـ۱۸۱۰)(Dombey, Frantsfon)

فرانتس فون دومبی
Frantsfon Dombey
زادروز ۱۷۵۶م
درگذشت ۱۸۱۰م
ملیت اتریشی
تحصیلات و محل تحصیل تحصیل در پژوهشگاه خاورشناسی وین
شغل و تخصص اصلی خاورشناس
آثار دستور زبان مغربی ـ عربی (۱۸۰۰)؛ تاریخ شاهان موریتانی در ۲ جلد (۱۷۹۴ـ۱۷۹۵)؛ زندگی محمد (ص) (۱۷۹۵)
گروه مقاله خاورشناسی

خاورشناس اتریشی. در پژوهشگاه خاورشناسی وین درس خواند و چندی مترجم امپراتور اتریش ـ مجارستان بود. سپس، سفیر اتریش در دربار مراکش شد. در شناخت لهجۀ مغربیِ زبان عربی استاد بود. از آثارش: دستور زبان مغربی ـ عربی با کاربرد اصطلاحات عامیانه که نخستین کار مستقل در اروپا دربارۀ لهجۀ مغربی زبان عربی است (۱۸۰۰)؛ تاریخ شاهان موریتانی در ۲ جلد‌ (۱۷۹۴ـ۱۷۹۵)؛ زندگی محمد (ص) (۱۷۹۵)؛ فلسفۀ رایج تازیان، ایرانیان و ترکان (۱۷۹۷)؛ تاریخ شریف‌های مراکش (۱۸۰۱)؛ دستور زبان فارسی (۱۸۰۴).