دیوان (حقوق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دیوان (حقوق)(tribunal)

امروزه به‌معنای مرجع رسیدگی حقوقی است. دیوان، در حقوق ایران ناظر به مراجع رسیدگی است که گرچه رسیدگی قضایی می‌کنند اما رسیدگی آن‌ها اغلب غیر ماهوی است، مانند دیوان کشور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات. مراجع داوری را نیز اغلب دیوان داوری گویند. در حقوق انگلستان به مرجعی اطلاق می‌شود که دولت به‌منظور داوری در اختلافات و تحقیق پیرامون پاره‌ای موضوعات ایجاد می‌کند. مانند مرجع حلّ اختلافات صنعتی[۱]، که مسئول رسیدگی به حقوق استخدامی ازجمله اخراج غیرمجاز است، یا مرجع امور استیجاری[۲]، که مسئول تعیین اجاره‌بهای منصفانه برای مستأجران حمایت‌شده (بی‌بضاعت) است. مرجع بررسی بیماری‌های روانی[۳] دربارۀ بیمارانی اظهار نظر می‌کند که در بیمارستان‌های روانی نگهداری می‌شوند مراجع داخلی[۴]، مراجع انضباطی و انتظامی سازمان‌هایی نظیر سازمان‌های حرفه‌ای یا اتحادیه‌های کارگری را تشکیل می‌دهند.

 


  1. industrial tribunals
  2. rent tribunals
  3. Mental health review tribunals
  4. Domestic tribunals