دیود نیم رسانا

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دیود نیم‌رِسانا (semiconductor diode)

در الکترونیک، نوعی نیم‌رسانا با دو ترمینال[۱]، که به جریان الکتریکی فقط در یک جهت، یعنی در جهت بایاس مستقیم[۲]، اجازۀ عبور می‌دهد. مقاومت بسیار بالا مانع عبور جریان در جهت مخالف یا در جهت بایاس معکوس[۳] می‌شود. از این دیود به‌مثابۀ یک‌سوکننده[۴] استفاده می‌کنند تا جریان متناوب[۵] (AC) را به جریان مستقیم[۶] (DC) تبدیل کند. این دیود را از تک بلور نیم‌رسانایی، مانند سیلیسیم[۷]، می‌تراشند که در حین تولید ناخالصی‌های خاصی به آن افزوده‌اند تا تشکیل دو ناحیۀ متمایز دهد: یک ناحیه حاوی مادۀ نیم‌رسانای نوع پی که حامل‌های بار مثبت آن از حامل‌های بار منفی بیشتر است، و ناحیۀ دیگر حاوی ماده‌ای از نوع اِن که حامل‌های بار منفی آن از حامل‌های بار مثبت بیشتر است. ناحیۀ تماس بین این دو را پیوند پی ـ اِن می‌نامند و همین ناحیه است که مانع عبور جریان، از ناحیۀ اِن به ناحیۀ پی، در جهت بایاس معکوس، می‌شود.

 


  1. terminal
  2. forward-bias
  3. reverse-bias
  4. rectifier
  5. alternating current
  6. direct current
  7. silicon