دیگوری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دیگوری
(یا: دیگور؛ یا: دیگورون)، گویشی از زبان آسی متعلق به زبان‌های ایرانی شمال شرقی، همراه با گویش ایرونی، در منطقۀ خودمختار اُستیا رواج دارد. گویشوران آن عمدتاً در بخش‌های غربی اُستیای شمالی زندگی می‌کنند. تفاوت دو گویش ایرون و دیگوری چشمگیر است، به طوری که گویشوران دو زبان، سخن هم را به دشواری می‌فهمند. دیگوری در گسترۀ محدودتری شنیده می‌شود، اما تحولی قدیم‌تر از ایرونی را نشان می‌دهد. مصوت‌های دیگوری عبارت‌اند از u, o, a, ae و e, i.