دیگ بخار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دیگِ‌ بخار (boiler)

ظرفی برای تبدیل‌ آب‌ به‌ بخار. در نیروگاه‌های‌ معمولی‌ برق‌[۱] برای‌ تولید بخار مورد ‌نیاز، توربین‌های‌ بخار‌[۲] به‌کار می‌رود. این‌ توربین‌ها مولدهای‌ برق[۳] را به‌کار می‌اندازند. دیگ‌ بخار در کشتی‌های‌ بخار[۴] که با توربین بخار حرکت می‌کنند، و در لکوموتیوهای‌ بخار نیز به‌کار می‌رود. این دیگ کوره[۵]ای‌ دارد که‌ در آن‌ سوخت‌، زغال‌سنگ‌[۶]، نفت[۷] یا گاز[۸] را برای تولید گازهای‌ داغ‌ می‌سوزانند و مجموعه‌ای‌ از لوله‌ها گرمای گاز‌ داغ‌ را به‌ آب‌ منتقل می‌کند. دیگ‌ بخارِ رایج‌ در کشتی‌ها و نیروگاه‌های‌ برق از‌ نوع لوله‌ای‌ ـ آبی[۹] است‌ و‌ در آن‌، آب‌ درون‌ لوله‌هایی‌ می‌چرخد که‌ گازهای‌ داغ‌ کوره‌ آن‌ها را احاطه‌ کرده‌‌اند‌. این نوع دیگ‌های‌ بخار در نیروگاه‌های برق، با فشار حداکثر ۳۰۰ اتمسفر و دمای‌ حداکثر ۶۰۰ درجۀ سانتی‌گراد، بخار مصرفی توربین‌ها را تولید می‌کنند. بازده‌ این نوع دیگ‌ از دیگ‌ بخار لوله ـ دودی[۱۰]،‌ که‌ در لکوموتیوهای‌ بخار‌ به‌کار می‌رود، بیشتر است‌. در این‌ نوع، گازهای‌ داغ‌ کوره از داخل‌ لوله‌هایی که با آب احاطه شده‌اند، می‌گذرد.

 


  1. conventional power stations
  2. steam turbines
  3. electricity generators
  4. steamships
  5. furnace
  6. coal
  7. oil
  8. gas
  9. water-tube
  10. five-tube