رادکان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

رادکان

رادکان
رادکان

دهی در استان خراسان رضوی، و بخش مرکزی شهرستان چناران، با ارتفاع ۱,۲۰۰ متر. در منطقه‌ای کوهستانی در ۲۰‌کیلومتری شمال غربی چناران، سر راه سیدآباد به مریچگان، و در کوهپایۀ جنوبی کوه‌های هزار مسجد قرار دارد. اقلیم آن معتدل و خشک است. احتمالاً رضاقلی میرزا، پسر نادرشاه افشار، آن را ساخته است. در یک‌فرسنگی این روستا چمنی به نام اولنگ رادکان دیده می‌شود. خواجه نظام‌الملک توسی ظاهراً در رادکان زاده شده است. در این روستا، میل یا برجی، با نام میل رادکان، دیده می‌شود که برجی با گنبد مخروطی‌شکل مربوط به آغاز قرن ۷ق است.