ربا

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ربا

(یا: بهره) سودی که بدهکار افزون بر اصلِ بدهی به طلبکار می‌پردازد و به لحاظ شرعی حرام شمرده می‌شود. ربا به‌موجب مادۀ یک قانون نحوۀ اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بر دو نوع است: ۱. ربای قرضی، بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، قرض‌دهنده از قرض‌گیرنده دریافت می‌کند؛ ۲. ربای جنسی، زیاده‌ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت می‌کند. قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۵۹۵، رباخواری را جرم دانسته و برای ربادهنده، رباگیرنده و واسطۀ آن‌ها مجازات تعیین کرده است. طبق تبصرۀ این ماده، هرگاه ثابت شود ربادهنده در پرداخت وجه یا مالِ اضافی درمانده بوده از مجازات معاف است.