روداب

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

روداب
شهری در استان خراسان رضوی، شهرستان سبزوار، و مرکز اداری بخش روداب. در دشتی در ۲۰۵کیلومتری شرق جنوبی مشهد و ۳۸کیلومتری جنوب غربی سبزوار، سر راه سبزوار به ملوند، قرار دارد. اقلیم آن معتدل مایل به گرم و خشک و جمعیت آن ۳,۷۴۰ نفر است (۱۳۸۵).