رودباری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

رودباري
رودباري از گويش‌هاي بشكردي، رايج در رودبار واقع در شمال غربي بشكرد به مركزيت كهنوج. اين گويش همراه بندري، هرمزي، روداني و مينابي، گويش‌هاي بشكرديِ بيرون از بشكرد را تشكيل مي‌دهند.