روسا

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

روسا
آخرین امپراتور اورارتو. در کتیبۀ بَسطام خود را پسر آرگیش‌تی اول معرفی می‌کند. شماری از اسناد بین‌النهرینی وی را پسر سِردوری و نوۀ آرگیش‌تی معرفی کرده‌اند. روسا در ۷۳۰پ‌م به‌قدرت رسید و دژ توشپا را بازسازی کرد؛ که امروزه توپراق قلعه (قلعۀ وان) نام دارد. در سلطنت روسا، پادشاهی اورارتو برای اولین‌بار با حملۀ اقوام مهاجم کیمِری مواجه می‌شود. در ۷۱۵‌پ‌م روسا حاکمیت اورارتو را بر امیران غرب و جنوب دریاچۀ ارومیه اعاده می‌کند و مادها به روسا ابراز وفاداری می‌کنند. در ۷۱۴پ‌م سارگون دوم شاه آشور سپاه روسا را از آذربایجان بیرون می‌کند و روسا پس از شنیدن خبر تاراج معبد مهم موساسیر و سقوط شهر توشپا، خودکشی می‌کند و امپراتوری اورارتو فرومی‌پاشد.