زال خان جلایر (۱۱۶۱ـ۱۲۱۰ق)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

زال ‌خانِ جَلایِر (۱۱۶۱ـ۱۲۱۰ق)
از امرای معروف در دورۀ شاهرخ افشار (حک: ۱۱۶۱ـ۱۲۱۰ق) و برادر یوسف‌علی‌خان جلایر. پس‌ از برکناری شاهرخ در حکومت کوتاه میرسیدمحمد (شاه‌ سلیمان دوم صفوی‌) همراه‌ برادرش به‌ مشهد رفت و میرسیدمحمد را دستگیر و سپس‌ نابینا کرد و شاهرخ‌شاه‌ را دوباره‌ به‌سلطنت رساند. میرعلم‌خان خزیمه، وکیل‌الدولۀ میرسیدمحمد،‌ با گروهی‌ به‌ قلعۀ‌ کلات‌ رفت‌ و در آن‌جا با زال‌خان‌ و یوسف‌علی‌خان جلایر که در تعقیب‌ او بودند، جنگید. آنان‌ را دستگیر و روانۀ مشهد کرد و در آن‌جا به‌قتل‌ رساند.