زرندی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

زَرَنْدی

از گویش‌های فارسی، رایج در زرند در 75 کیلومتری کرمان. گویش زرندی از نظر آوایی به فارسی کرمانی نزدیک است و فقط کشش مصوت‌های آن کم‌تر است. در این گویش مصوت‌های بیشتری نسبت به فارسی وجود دارد. مصوت‌ها عبارت‌اند از: a (a کشیده) e (e کشیده) i o u ew eu. گاهی در زرندی u جای خود را به i می‌دهد. ew معادل o: است. در واژه‌هایی که صامت غنه‌ای m یا n دارند و پس از آن‌ها حرف مصوتی نیست صامت غنه‌ای می‌افتد و مصوت پیش از آن غنه‌ای می‌شود. برخی از واژگان زرندی: dal «سگ ماده» vel «دلبر»، til «غلیظ» nut «اسکناس»، r:ja «گود، ژرف».