زری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

زَری

غاری در ارتفاع ۱,۰۱۰متری از سطح دریا در مسیر روستای گلستان واقع در جنوب غربی مشهد. دهانۀ غار در دَه‌متری زمین به‌سمت غرب قرار گرفته است. مسیر غار پرپیچ و خم است و در درون آن آب وجود ندارد. دسترسی به غار آسان است و امکانات رفت‌وآمد به آن در منطقه مهیاست.