زَمزیران

گردنه‌ای در استان آذربایجان غربی، شهرستان سردشت، با ارتفاع ۱,۹۰۰ متر. در ۲۲کیلومتری شمال شرقی سردشت، سر راه سردشت به مهاباد، قرار دارد. گردنۀ زَمزیران، شهرستان‌های سردشت و مهاباد را ازهم جدا می‌کند.