زنای با محارم

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

زنای با مَحارم (incest)
برقراری رابطۀ جنسی میان اشخاصی با نسبت خویشاوندی نزدیک با یکدیگر. انواع روابطی که در تابوی ممنوعیت ازدواج با محارم قرار می‌گیرد، بنابر جوامع مختلف، بسیار متفاوتند. تبیین زیست‌شناختی این ممنوعیت مبتنی‌بر ضرورت پرهیز از ازدواج‌های درون خانوادگی است. در درون گروه‌هایی که در آن‌ها مناسک هم‌جنس‌گرایی نیز وجود دارد، مانند گینۀ نو، تابوی ممنوعیت ازدواج با محارم به این نوع از روابط نیز تعمیم می‌یابد. بنابراین، تابوی ممنوعیت ازدواج با محارم همان‌قدر جنبۀ زیستی (بیولوژیک) دارد که جنبۀ اجتماعی. گروهی از انسان‌شناسان، نظیر کلود لوی استروس، اصولاً علت زیست‌شناختی را برای این تابو نمی‌پذیرند و علت آن را نیاز جوامع انسانی به مبادله با یکدیگر و گسترش‌یافتن از طریق این مبادله می‌دانند.