زنجیره پروتون ـ پروتون

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

زنجیرۀ پروتون ـ پروتون (proton-proton chain)
در فیزیک هسته‌ای، گروهی از واکنش‌ها که در آن، طی مجموعه‌ای از واکنش‌های گُداختِ تبدیل هیدروژن و هلیُم، انرژی افزایش می‌یابد. گمان می‌رود که چنین واکنش‌هایی منبع اصلی تولید انرژی در ستاره‌های پُرهیدروژن باشند.