زگرس، آنا (۱۹۰۰ـ۱۹۸۳)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
آنا زگرس (1966)
سنگ قبر آنا زگرس در برلین

زِگِرْس، آنّا (۱۹۰۰ـ۱۹۸۳)(Seghers, Anna)

(نام اصلی: نِتّی رادوانیی[۱]) نویسندۀ آلمانی. در رُمان‌های سیاسی خود به استثمار اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد. هفتمین صلیب[۲] (۱۹۴۲)، بررسی جنبش مقاومت کارگران در دورۀ رایش سوم[۳] است و تصمیم قطعی[۴] (۱۹۵۹)، به تقسیم آلمان پس از جنگ جهانی دوم می‌پردازد. رمان مرده‌ها جوان می‌مانند[۵] (1949) (با ترجمۀ علی اصغر حداد؛ نشر ماهی) از دیگر آثار اوست، که روایتی است از اوضاع آلمان از پایان جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم؛ زگرس با انتشار قیام ماهی‌گیران سانتا باربارا[۶] (۱۹۲۸) به موفقیت دست یافت و عضو حزب کمونیست[۷] شد. پس از تبعید به‌دست نازی‌ها، به مکزیک رفت و در همان‌جا به نوشتن آثار سیاسی ادامه داد.

 


  1. Netty Radvanyi
  2. Das siebte Kreuz/The Seventh Cross
  3. Third Reich
  4. Die Entscheidung/The Separation
  5. Die Toten bleiben jung /The Dead Stay Young
  6. Der Aufstand der Fischer von St Barbara/The Revolt of the Fishermen of Santa Barbara
  7. Communist Party