زیباکی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

زیباکی

(یا: زباکی) گویشی از گروه پامیری، رایج در منطقۀ زیباک. در روستای زیباک، به فارسی، وخی و شغنی نیز تکلم می‌شود. شمار گویشوران آن به 1000 تن هم نمی‌رسد، به ویژه در روستای بازگیر رواج دارد.