سخن (نشریه)

سخن (نشریه)

ماهنامۀ ادبی، هنری، علمی و اجتماعی، چاپ تهران. به صاحب‌امتیازی ذبیح‌الله صفا و پرویز ناتل خانلری و سردبیری پرویز ناتل خانلری، رضا سیدحسینی، محمود کیانوش، ایرج افشار، و قاسم جعفری، از ۱۳۲۲ تا ۱۳۵۷ منتشر شد. ابتدا به عنوان ارگان جامعۀ لیسانسه‌های دانشسرای عالی منتشر شد. اما چون روش مجله را نپسندیدند مسئولیت سخن را خانلری به‌عهده گرفت. در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ پس از ترور شاه به دست ناصر سید فخرایی دولت ساعد حکومت نظامی اعلام کرد و روزنامه‌ها و مجله‌های بسیاری ازجمله سخن توقیف شد. از نویسندگانی که با سخن کار کرده‌اند صادق هدایت، جلال آل‌احمد، ایرح افشار، محمدجعفر محجوب، و حسن شهید نورایی بوده‌اند. در ۱۳۶۳، دورۀ سخن تا سال یازدهم تجدید چاپ شد.