سروستانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سَروستانی

 گویش فارسی مردم سروستان با ویژگی تبدیل صامت‌ها و تغییراتی در مصوت‌ها. علاوه بر صامت‌های فارسی، w را دارد. نشانۀ تصغیر -ak است، مانند darak «دریچه». پسوند معرفه u یا ow است: mardu «مرد»، xunow «خانه». این پسوند جای «را»ی مفعولی را هم می‌گیرد، /f/ و /p/ به هم تبدیل می‌شوند، مانند سپیدار (سفیدار) اسفند (اسپند). /v/ و /b/ به هم تبدیل می‌شوند. نشانۀ جمع عموماً -ha است. برخی از واژه‌های سروستانی: las «سست» ‌patak «حوصله» menesk «خیلی کم» angol «انگشت» و rud «فرزند».