سلطان آباد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سلطان‌آباد
شهری در استان خراسان رضوی، شهرستان سبزوار، و مرکز اداری بخش خوشاب. با ارتفاع ۱,۲۰۵ متر، در سرزمین تپه‌ماهوری، در ۱۴۰کیلومتری غرب مشهد و ۳۹کیلومتری شمال شرقی سبزوار، سر راه سبزوار به فیروزه و قوچان، در پنج‌کیلومتری جنوب خط آهن تهران ـ مشهد قرار دارد. اقلیم آن معتدل و خشک و جمعیت آن ۴،۹۸۷ نفر است (۱۳۸۵).