سن ـ سانس ، کامی (۱۸۳۵ـ۱۹۲۱)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سَن‌ـ‌سانْس‌، کامیّ (۱۸۳۵ـ۱۹۲۱)(Saint-Saëns, Camille)

سَن‌ـ‌سانْس‌، کاميّ

آهنگ‌ساز، پیانونواز، و ارگ‌نواز فرانسوی. در زمینۀ تکنیک استاد بود و آهنگ‌سازی پرکار برشمرده می‌شد. قـطعه‌های رُمانتـیک تـغزلی و پوئـم سمفـونیک‌های فراوان ساخت. شهرت او بیشتر برای اپرای سامسون و دلیله[۱] (۱۸۷۷) است که تا ۱۸۹۲ به‌سبب موضوع آن اجازۀ نمایش در فرانسه را نداشت، و نیز قطعۀ ارکستری نامعمول کارناوال حیوانات[۲] (۱۸۸۶) که پرطرفدار‌ترین اثر اوست. از پراجراترین آثار او، اولین کنسرتوی ویولنسل در لامینور، در ۱۸۷۲ ساخته شد؛ این اثر نشاندهندۀ سبک رُمانتیک فرانسوی آشنا و محافظهکارانۀ آهنگساز در کنار نوآوری ملودیک بود. اجرای اپرای سامسون و دلیله، با موضوعی برگرفته از کتاب مقدس که ساخت آن در ۱۸۶۸ آغاز شد، در ۱۸۷۷ توسط لیست در وایمار[۳] صورت گرفت و از ۱۸۹۲، سالی که سن ـ سانس از دانشگاه کیمبریج دکترای افتخاری گرفت، اجرای آن در فرانسه نیز آزاد شد. سمفونی سوم او با تقسیمبندیهای حجیم و اوبلیگاتوی ارگ در ۱۸۸۶ ساخته شد و بهدنبال آن در ۱۸۹۰ نوبت به کنسرتوی ویولن سوم جذاب و گیرا در سی‌مینور رسید. سن ـ سانس دریافت که موفقیت این اثر میان مردم، بیاعتنایی به ساختههای مهمتر او را درپی خواهد داشت و بنابراین اجرای آن را در زمان حیات خود ممنوع کرد.

 

  1. Samson et Dalila
  2. Le Carnaval des animaux/The Carnival of the Animals
  3. Weimar