سیاهی لشکر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
سیاهی‌لشکرها در سریال مختارنامه
سیاهی‌لشکرها در سریال مختارنامه

سیاهی‌لشکر

هنرورانی که در سینما یا تئاتر نقش اصلی و اساسی ندارند، و در صحنه‌های کوتاهی، که به انبوه جمعیت نیاز هست، از حضور آنان استفاده می‌شود.‌