سید عبدالله، محمد (منگلور ۱۹۰۶ـ لاهور ۱۹۸۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سیّد عبدالله، محمّد (منگلور ۱۹۰۶ـ لاهور ۱۹۸۶)

ادیب، فارسی‌پژوه و مصحح پاکستانی. در ۱۹۲۵ دانشنامۀ فوق‌لیسانس ادبیات فارسی، در ۱۹۳۳ فوق‌لیسانس ادبیات عرب و در ۱۹۳۵ از دانشگاه پنجاب لاهور دانشنامۀ دکتری زبان و ادب اردو گرفت. سپس به‌تدریس پرداخت و به سِمَت‌های استادیار (۱۹۴۰)، دانشیار (۱۹۴۵) و استادی زبان اردو (۱۹۵۳) رسید. در ۱۹۶۶ ریاست کالج علوم شرقی لاهور را عهده‌دار بود. از آثارش: ادبیات فارسی در میان هندوان، که محمداسلم خان آن را به فارسی ترجمه کرده است ‌(تهران، ۱۳۷۱ش)؛ تصحیح فرهنگ‌نامۀ فارسی به اردوی نوادرالالفاظ علی‌خان آرزو؛ تصحیح و چاپ تذکرۀ مردم‌دیده (لاهور، ۱۳۳۹ش)؛ مجموعۀ مقالات فارسی‌ زبان و ادب (لاهور، ۱۹۷۷).