شادیاخ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

شادیاخ

باغ و قصری که عبدالله بن طاهر از فرمانروایان سلسله طاهریان در اوایل قرن ۳‌ق احداث کرد و با ساختن خانۀ لشکریان او در اطراف آن تبدیل به یک محلۀ بزرگ شد. پس از حمله غزها، مردم نیشابور به شادیاخ مهاجرت کردند و بارو و حصار برای آن ساختند. شادیاخ بعدها جزئی از نیشابور شد. گورستان مشهوری داشت.