شاهزاده ابوالقاسم، کوه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

شاهزاده ابوالقاسم، کوه

واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان سبزوار، با بلندی ۲,۸۱۲ متر. در حاشیۀ شمالی دشت کویر در ۳۷کیلومتری جنوب سبزوار قرار دارد. سرچشمۀ رودهای ششتمد و کال انجمند است. راه اتومبیل‌رو سبزوار به بردسکن و کاشمر از دامنه‌های غربی آن می‌گذرد.