شلگل، فریدریش (۱۷۷۲ـ۱۸۲۹)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 04:48, 3 July 2021 by Aeen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

شلِگِل، فریدْریش (۱۷۷۲ـ۱۸۲۹)(Schlegel,Friedrich)

منتقد ادبی، شاعر و زبان‌شناس آلمانی. همراه برادرش، اوگوست[۱]، پایه‌گذار جنبش رمانتیک[۲] بود؛ در زمینۀ بررسی زبان‌شناسی تطبیقی نیز پیش‌گام بود.

 


  1. August
  2. Romantic