شوارتسکف ، الیزابت (۱۹۱۵ـ۲۰۰۶)

شوارتْسْکُف‌، اِلیزابِت‌ (۱۹۱۵ـ۲۰۰۶)(Schwarzkopf, Elisabeth)

شوارتْسْکُف‌، اِليزابِت‌

خوانندۀ سوپرانوی آلمانی. شهرت او به‌سبب شیوۀ بیان و نحوۀ تعبیر و اجرای او از اپراهای موتسارت و ریشارد اشتراوس[۱] و نیز لیدها (ترانه‌ها)ی آلمانی است. هنر او، دقت و حالت کلاسیکی به بیان رُمانتیک عواطف می‌بخشد.

 


  1. Richard Strauss