شوشتری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

شوشتری

از گویش‌های جنوب غربی، رایج در شوشتر خوزستان. همخوان‌ها همان همخوانی‌های فارسی است به اضافه w. واکه‌های a ou به -i تبدیل می‌شود، مانند xin «خون»، zuni «زانو»، xarbize «خربزه». /d/ به /z/ و /k/ به /g/ تبدیل می‌شوند، مانند gala «کلاغ» gombaz «گنبد». تبدیل /b/ آغاز و پایانی به o/w/ow.