شیخ خزعل

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

شیخ خَزعَل (خرمشهر ۱۲۴۰ـ تهران ۱۳۱۵ش)

شيخ خَزعَل
شيخ خَزعَل
شيخ خَزعَل
شيخ خَزعَل
شيخ خَزعَل
شيخ خَزعَل
شيخ خَزعَل

(ملقب به: معزالسلطنه و سردار اقدس) حاکم اعراب خوزستان، از خاندان آل بوکاسب، از تیره آل محین از طایفه بنی کعب. فرزند جابرخان. پدرش،‌ ریاست‌ قبیله‌ و امارت‌ خرمشهر (که در آن زمان مُحَمّره نامیده می‌شد) را داشت.‌ بنابر مشهور، برادرش،‌ شیخ‌ مزعل، را کشت‌ و به‌ ریاست‌ طایفه‌ و حکومت‌ خرمشهر رسید. او روابط‌ نزدیکی‌ با انگلیسی‌ها برقرار کرد‌ و حفاظت‌ از تأسیسات‌ نفتی‌ انگلستان‌ در خوزستان‌ را برعهده‌ گرفت‌ و در عوض‌ از حمایت‌های‌ سیاسی‌ و مادی‌ آن‌ دولت‌ بهره‌مند شد. در طول‌ سال‌های‌ جنگ‌ اول و پس‌ از آن‌ از تأسیسات‌ و منافع‌ انگلستان‌ در خوزستان‌ و عراق حفاظت‌ می‌کرد و با وجود فتاوای‌ جهاد مراجع‌ شیعه‌ و اصرار آن‌ها، حاضر به‌ همکاری‌ با آنان‌ بر‌ضد نیروهای‌ انگلیسی‌ نشد. او با دربار و دولت‌ ایران‌ روابط‌ بسیار نزدیکی‌ داشت‌ و به‌ دولت‌ مرکزی‌ مالیات‌ می‌پرداخت‌ و از مظفرالدین‌ شاه‌ القاب‌ متعددی‌ چون‌ نصرت‌الملک‌، معزالسلطنه‌، سردار ارفع‌ و سردار اقدس‌ گرفت‌. خزعل‌ حاکم‌ بلامنازع‌ خوزستان‌ بود و همۀ‌ حکام‌ و مأموران‌ دولتی‌ در آن‌جا زیر نظر او کار می‌کردند. وی‌ همچنین‌ ارتش‌ نیرومند و مجهزی‌ متشکل‌ از عشایر داشت‌. پس‌ از آن‌ که‌ سیاست‌ انگلستان‌ بر ایجاد دولت‌ متمرکز و قدرتمندی‌ در ایران‌ قرار گرفت‌، دیگر نیازی‌ به‌ حمایت‌ از متنفذان‌ محلی‌، ازجمله‌ خزعل‌، نبود. لذا با هماهنگی‌ و موافقت‌ قبلی‌، رضاخان‌ سردارسپه در ۱۳۰۳ش به‌ خوزستان‌ لشکر کشید و بدون‌ هیچ‌‌گونه‌ مقاومتی‌ وارد خرمشهر شد و او را دستگیر کرد و به‌ تهران‌ آورد. خزعل‌ طلاها، جواهرات‌ و اشیای‌ عتیقۀ‌ خود را به‌ خارج‌ فرستاد و اموال‌ غیرمنقولش‌ را به‌ فرزندان‌ خود بخشید. او زندگی‌ مرفه‌ و مجللی‌ در تهران‌ داشت‌ و سرانجام‌ در ۱۳۱۵ش توسط‌ گروهی‌ از مأموران‌ دولتی‌ در منزلش‌ در سن‌ ۷۵سالگی‌ به‌قتل‌ رسید. وی‌ مردی‌ متنفذ، سیاست‌پیشه‌ و بسیار ثروتمند بود و حرمسرای‌ بزرگی‌ داشت‌ و زنان‌ او را بالغ‌ بر ۶۰‌ نفر دانسته‌اند.