شیددل، محمدحسن (سهرورد ۱۳۱۸ش)

شیدْدِل، محمّدحسن (سهرورد ۱۳۱۸ش)

نقاش ایرانی. به تشویق حبیب محمدی به نقاشی روآورد. پس از مهاجرت به تهران، و راه‌یافتن به هنرستان هنرهای زیبای پسران، نزد شکوه ریاضی هنر آموخت. با دریافت بورس تحصیلی از اداره فرهنگ و هنر به رُم رفت، و در ۱۳۷۰ش از آکادمی هنرهای زیبای رم فارغ‌التحصیل شد. سپس به ایران بازگشت و در دانشکدۀ هنرهای زیبای تهران به تدریس پرداخت؛ تا ۱۳۶۰ش در آن دانشکده به‌تدریس نقاشی دیواری اشتغال داشت. در نمایشگاه‌های متعدد گروهی و انفرادی شرکت داشته است. مجموعۀ نقاشی دیواری وی در وزارت کشاورزی (۱۳۵۵ش) ازجمله آثار نظرگیر اوست.