صادق خان شقاقی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

صادق ‌خان شقاقی ( ـ۱۲۱۴ق)

از امرای آذربایجان و رئیس‌ ایل‌ شقاقی‌ در اواخر حکومت‌ زندیه‌ و اوایل‌ حکومت‌ قاجاریه. به‌هنگام‌ فوت‌ کریم‌خان‌، حاکم‌ آذربایجان‌ بود. سپس از آقا محمد‌خان‌ قاجار شکست‌ خورد و نزد ابراهیم خلیل‌خان‌ جوانشیر، حاکم قراباغ، رفت‌. او صادق‌خان‌ را شفاعت‌ کرد و آقا محمد‌خان‌ او را بخشید (۱۲۰۵ق). سپس‌ به‌ خدمت‌ خان‌ قاجار درآمد و هنگام‌ لشکرکشی‌ وی‌ به‌ آذربایجان‌، همراه‌ او بود. در ۱۲۱۱ق، هنگام‌ فتح‌ قلعۀ‌ شوشی‌ و پس‌ از قتل‌ آقا محمدخان‌، ‌به‌کمک‌ قاتلان‌ شاه‌، جواهرات‌ سلطنتی‌ را برداشت‌ و به‌ سراب‌ رفت‌ و بعد از نظم‌بخشیدن‌ به‌ امور آن‌جا با سپاه‌ بزرگی‌ عزم تسخیر‌ تهران‌ کرد. در قزوین‌ با سپاه‌ فتحعلی‌شاه‌ روبرو شد و در جنگی‌ که‌ درگرفت‌، شکست‌ خورد و به‌ سراب‌ فرار کرد (۱۲۱۲ق). پس‌ از آن،‌ صادق‌خان‌ به‌ اطاعت‌ فتحعلی‌شاه‌ درآمد، جواهرات‌ آقا محمد‌خان‌ را برای‌ وی‌ فرستاد و به‌ حکومت‌ سراب‌ منصوب‌ شد. در همان‌ سال‌ (۱۲۱۲ق) از جعفرقلی‌خان‌ دُنبلی‌، حاکم‌ خوی‌ و تبریز، شکست‌ خورد و به‌ شیروان‌ گریخت‌، ولی‌ پس‌ از مدتی‌ با عذرخواهی‌ به‌ فتحعلی‌شاه‌ پیوست‌. در اواخر ۱۲۱۳ق، که‌ شاه‌ برای‌ گرفتن‌ مشهد می‌رفت‌، صادق‌خان‌ را نیز با خود برد و در راه‌ او را مأمور گرفتن‌ چناران‌ و سرکوب‌ حاکم‌ آن‌جا کرد. صادق‌خان‌ بار دیگر به‌ فتحعلی‌شاه‌ خیانت‌ کرد و سرانجام‌ به‌ فرمان‌ او کشته‌ شد.