صالح آباد، شهر (خراسان رضوی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

صالح‌آباد، شهر (خراسان رضوی)
(نام سابق: زورآباد) واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان تربت جام، و مرکز اداری بخش صالح‌آباد. با ارتفاعی حدود ۶۸۰ متر، در سرزمینی تپه‌ماهوری در ۱۵۵کیلومتری شرق جنوبی مشهد و ۶۴کیلومتری شمال شرقی تربت جام، سر راه تربت جام به سرخس قرار دارد. اقلیم این شهر معتدل مایل به گرم و خشک و جمعيت آن ۸,۹۶۳ نفر است (۱۳۸۵).