صیادی، عباس (بندر انزلی ۱۳۶۰ش)

صیادی، عباس (بندر انزلی ۱۳۶۰ش)

قایق‌ران ایرانی. در‌۱۳۸۰، عضو تیم ملی شد. او برندۀ مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا در تهران (۲۰۰۲) و سه مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا در هند (۲۰۰۳) است.