ضحاک، قلعه (هشترود)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ضَحّاک، قلعۀ (هشترود)

ضَحّاک، قلعه

محوطه‌ای باستانی در ۱۶کیلومتری جنوب شرقی شهرستان هَشترود در استان آذربایجان شرقی. به شمارۀ ۴۲۹ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. نام این‌جا در زبان مردم آذربایجان، قلعۀ زوهَنگ (زوهَنگ قالاسی) یا زوُهگ است؛ که در ترجمۀ فارسی به ضَحّاک تصحیف شده است. از همین رو، شماری آن را به افسانۀ ضَحّاک ماردوش در شاهنامۀ فردوسی و یا آژی دَهاک در اَوِستا منسوب کرده‌اند؛ حال آن‌که هیچ سندیتی ندارد. نام قلعه در دوران باستان آشکار نیست. این‌جا بازمانده‌های قلعه و یک محوطۀ مسکونی است که سابقۀ آن به دوران امپراتوری اورارتوها بازمی‌گردد. قلعۀ ضحاک را در دوران اَشکانی‌ـ ‌ساسانی و نیز تیموریان چند بار مرمت و بازسازی کرده‌اند. معروفیت قلعۀ ضحاک به کوشک اشکانی و نیز گچ‌بری‌های ساسانی آن است.