ضمیری همدانی

ضَمیری همدانی (همدان قرن ۱۰ق)

شاعر ایرانی. فرزند مولانا حیرانی قمی بود. شاعری درویش‌مسلک بود. گویند روزی قصیده‌ای در محضر شاه اسماعیل دوم صفوی خواند و چون اشعارش توهین به اهل مجلس تلقی شد، شاه فرمان داد تا روی او را سیاه کنند و در شهر بگردانند. ضمیری در علم رمل و اسطرلاب نیز دست داشت.