طاق نصرت (اتوال)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

طاقِ نُصرت (اتوال)(Arc de Triomphe (etoil))

طاقِ نُصرت
طاقِ نُصرت
طاقِ نُصرت
طاقِ نُصرت
طاقِ نُصرت

طاق نصرتی در ابتدای خیابان شانزه‌لیزه[۱] در میدان اِتوال[۲] در پاریس که ساخت آن در ۱۸۰۶ به فرمان ناپلئون آغاز شد و در ۱۸۳۶ به پایان رسید. هدف از ساخت این طاق نصرت ایجاد بنای یادبودی برای پیروزی‌های ناپلئون (۱۸۰۵ـ۱۸۰۶) بود و مأموریت ساخت آن به ژان شالگرن[۳] واگذار شد. زیر این طاق آرامگاه سرباز گمنام فرانسوی است.

 


  1. Champs Elysées
  2. Place de l’Etoile
  3. Jean Chalgrin