طاهری یزدی، عبدالغفور (یزد ۱۲۷۲ـ۱۳۵۸ق)

طاهری یزدی، عبدالغفور (یزد ۱۲۷۲ـ۱۳۵۸ق)
مفسر، متأله، مدرس، تاریخ‌نگار و شاعر ایرانی. از علما و مدرسان یزد بود و مدرسه‌ای به‌نام طاهریه به‌شیوۀ نوین در یزد بنا کرد. از آثارش: مصابیح‌الانوار در تفسیر قرآن؛ لؤلؤ منثور در حکمت الهی؛ تذکرةالواعظین در راهنمایی خطیبان و واعظان؛ تذکرة‌السلاطین در تاریخ عمومی از آغاز آفرینش تا ۱۳۱۴ق؛ تذکرۀ جلالی به نام جلال‌الدوله سلطان حسین‌میرزا، پسر ظل‌السطان، در وصف شاهان و شهرهای ایران به‌ویژه یزد؛ گلزار پهلوی به نظم.