طباطبایی مجد، غلام رضا (تبریز ۱۳۲۸ش)

طباطبایی مجد، غلام‌رضا (تبریز ۱۳۲۸ش)

غلام‌رضا طباطبایی مَجْد
زادروز تبریز ۱۳۲۸ش
ملیت ایرانی
تحصیلات و محل تحصیل مدرک کارشناسی در رشتۀ کتابداری از دانشگاه تبریز در 1353ش
شغل و تخصص اصلی مصحّح
شغل و تخصص های دیگر پژوهشگر
آثار  از تصحیحات او: سفرنامۀ فرهاد میرزای قاجار؛ منشآت فرهاد میرزای قاجار؛ الفتوح؛ گلشن مراد (تاریخ زندیه) اثر غفاری کاشانی؛ ایران در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب
گروه مقاله ادبیات فارسی

مصحّح و پژوهشگر ایرانی. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش گذراند. در ۱۳۵۳ش در رشتۀ کتابداری از دانشگاه تبریز مدرک کارشناسی گرفت. از ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ کتابدار کتابخانۀ تربیت تبریز، و از ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۴ کتابدار و مسئول کتابخانۀ ملّی تبریز بود. وی از ۱۳۶۲ به تصحیح و تحشیۀ نسخه‌های خطی و پژوهش در این زمینه پرداخته است. از تصحیحات اوست: سفرنامۀ فرهاد میرزای قاجار؛ منشآت فرهاد میرزای قاجار؛ الفتوح؛ گلشن مراد (تاریخ زندیه) اثر غفاری کاشانی؛ ایران در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب؛ تاریخ محمدی (تاریخ قاجاریه) از محمد ساروی؛ اکبرنامه (تاریخ هند) در ۴ جلد از ابوالفضل ناگوری؛ اطلاعات عمومی زرین (۴ جلد)؛ روضة‌الصّفویه (۲ جلد)؛ صفوة‌الصّفا (اقوال و احوال شیخ صفی‌الدین اردبیلی)؛ تاریخ و جغرافیای دارالسّلطنۀ تبریز، از نادر میرزای قاجار؛ قراردادها و عهدنامه‌های دورۀ قاجار؛ ارغنون (مقالات محمدعلی تربیت)؛ مجالس العشاق (تذکرۀ عرفا)؛ رجال آذربایجان در عصر مشروطیت؛ داستان دوستان (تذکرۀ شعرا و ادبا).