طبرسی، خیابان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

طَبْرِسی، خیابان
(در تداول عام: طَبَرْسي) در شمال شرقی مشهد و از انشعابات چهارگانۀ میدان حرم مطهر. در ۱۳۱۰ش و در دورۀ رضاشاه پهلوی احداث شده است. از میدان مرکزی شهر (میدان حرم مطهر) منشعب شده است و به انبارهای نفت و گمرک و تأسیسات راه‌آهن ختم می‌شود. از مکان‌های آن مقبرۀ شیخ طبرسی از قرن ۶ق، گنبد خشتی یا امامزاده محمد در کوچۀ نوغان احتمالاً از دورۀ صفوی، ادارۀ گمرک منطقۀ شرق و هتل امین، از قسمت‌های آن چهارراه مقدم و میدان طبرسی است. باغ مشهور رضوان در این خیابان بود. امروز بزرگراه به‌شمار می‌رود.