طبسی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

طَبَسی

از گویش‌های خراسانی که مردم طبس واقع در جنوب شرقی خراسان بزرگ به آن سخن می‌گویند. صامت‌های طبسی همانند صامت‌های فارسی است. در طبس گاهی صامت پایانی می‌افتد: doz «دزد»؛ ضمیر مبهم n در طبسی کاربرد زیاد دارد که به شخص معینی اشاره ندارد و کلی است مانند ma-n tarsà «آدم می‌ترسد»، ضمایر مزبور در فعل‌های پیشوندی و ساختارهایی که کمکی خواستن را دارند پس از فعل کمکی، یا وند فعلی می‌آیند. برخی از واژگان طبسی: lengora «شاخه‌های باریک خوشۀ خرما»، kargun «چوب تنۀ خرما»، kekelus «خرمای فارس»، sendu «درخت خرمای کوچک» و ke?m?n «زمین مزروع»، jadu «صمغ».