ظروف مورایی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 09:39, 15 March 2021 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ظروف مورایی Murrhine Vases

ظروفی که پمپیوس[۱]، سردار رومی، پس از پیروزی بر مهرداد ششم[۲]، شاه پونتوس[۳]، از آسیا به رم برد.  1. Pompey
  2. Mithridates VI
  3. Pontus