ظهرنویسی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ظَهْرنویسی

(در لغت به‌معنای «پشت‌نویسی») در اصطلاح طریقی است برای انتقال اسناد تجاری که طی آن دارندۀ سند تجاری در پشت سند مطالبی را که بیانگر منظورش از ظهرنویسی است، می‌نویسد. منظور از ظهرنویسی ممکن است انتقالِ سند باشد و یا ظهرنویس وکالت در وصول را قید کرده باشد که در این‌صورت شخص، دیگری را برای وصول وجه سند، وکیل خود می‌کند که بدان ظهرنویسی برای وصول گویند. مواد ۲۴۶ تا ۲۴۹ قانون تجارت به ظهرنویسی اختصاص یافته است. ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد. امضای ظهرنویس در پشت سند تجاری به‌معنای رضایت او به انتقال سند به غیر است. ممکن است ظهرنویسی به نام شخص معیّن و یا بدون ذکر نام منتقل‌الیه و صرفاً امضای پشت سند باشد. مسئولیت ظهرنویسان در قبال دارندۀ سند تجاری، تضامنی است؛ بدین‌معنی که دارندۀ سند تجاری می‌تواند در صورت عدم تأدیه به صادرکننده و هریک از ظهرنویسان مراجعه کند.