عامل پیش ران

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

عامل پیش‌ران (propellant)

عامل پيش‌ران
عامل پيش‌ران

مادۀ سوختنی موشک برای پیش‌رانی آن. معمولاً از دو نوع عامل پیش‌ران استفاده می‌کنند: عامل اکساینده[۱] و سوخت[۲]. این دو در مخزن‌های جداگانه ذخیره می‌شوند و مستقلاً با تلمبه به داخل محفظۀ احتراق انتقال می‌یابند. اکسیژن مایع (عامل اکساینده) و هیدروژن مایع (سوخت) عامل‌های پیش‌ران متداول‌اند و در موتورهای اصلی شاتل فضایی نیز به‌کار می‌روند. خرج منفجره‌ای[۳] که پرتابه‌ای را از سلاح بیرون می‌پراند نیز عامل پیش‌ران است.

 


  1. oxidizer
  2. fuel
  3. explosive charge