عباسی (مردم شناسی)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عبّاسی (مردم‌شناسی)

عنوان دسته‌هایی از خاندان‌های قدرتمند حکومتگر و برخی طوایف چادرنشین در ایران و سند. طوایف لر کوچک تا عهد صفویه به لر عباسی و خاندان حکومتگر کلهوران سند (حک : ۱۰۶۸ـ ۱۱۹۸ق) که سرانجام به‌دست تالپوران بر‌افتادند، به عباسیان سند موسوم بودند. حکومت بستک و جهانگیریه در لارستان فارس در قرون ۱۲ـ۱۴ق با مشایخ بنی‌عباسیان بستک بود. اینان نسب خود را به خلفای عباسی می‌رساندند. بنا به روایات افسانه‌ای، اجداد شمخالان داغستان نیز از عباسیان بودند.