عباس بن هشام ناشری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '00-->\' به '00-->')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

عبّاس بن هِشام ناشِری ( ـ۲۲۰ق)
محدث شیعی و از اصحاب امام رضا (ع). او را عبیس نیز می‌خوانند و به کثرت روایت و جلالت قدر ستوده‌اند. از آثارش: کتاب‌الصلاة؛ کتاب‌الحج؛ کتاب‌المثالب؛ جامع‌الحلال و الحرام.