عشق آباد دستگردان، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

عشق‌آبادِ دستگردان، شهر

شهری در استان یزد، شهرستان طبس، و مرکز اداری بخش دستگردان. با ارتفاع ۷۷۰ متر، در دشتی در ۳۶۰کیلومتری شمال شرقی یزد و ۸۴کیلومتری شمال طبس، سر راه طبس به کاشمر قرار دارد. اقلیم این شهر معتدل متمایل به گرم و خشک است.