علیرضا خان چنگی: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
سطر ۲۸: سطر ۲۸:
 
نوازنده‌ی ایرانی کمانچه و از كمانچه‏‌نوازان بزرگ دوران قاجار.  
 
نوازنده‌ی ایرانی کمانچه و از كمانچه‏‌نوازان بزرگ دوران قاجار.  
  
پدرش از مستوفیان دستگاه سلطنتى قاجار بود و به تشویق او از همان کودکی برای یادگیری موسیقی نزد جوادخان قزوینى (نوازنده‌ی کمانچه و خواننده) رفت. او بعدتر نزد داوود شیرازى (نوازنده‌ی تار) كه به ساقى معروف بود نیز آموزش دید. چنگی به كمك پدرش به دربار مظفرالدین شاه و بعد از آن به دربار محمدعلى شاه راه یافت و با استادانى نظیر [[میرزا عبدالله|میرزا آقا عبداللَّه]]، [[آقا حسینقلی|آقا حسینقلى]]، [[سماع حضور، حبیب الله (۱۲۳۱ ـ ۱۲۹۶ ش)|سماع حضور]] و [[رامشگر، باقرخان (ح ۱۲۵۰ـ تهران ۱۳۳۸ق)|باقرخان كمانچه‏‌كش]] آشنا شد و در سلك نوازندگان دربار درآمد. او بعدها كلاس موسیقى افتتاح كرد و شاگردان بزرگى تربیت كرد. اسماعیل زرین‌فر (نوازنده‌ی برجسته‌ی ویولن و خواهرزاده‌اش) یکی از شاگردان او بوده است. او در طول حیاتش با بسیاری از نوازندگان دوره‌ی قاجار دوستی و اجرا داشته. از جمله با اشخاصی چون میرزا على‏‌اكبر سنتورى، مراد خان (نوازنده‌ی تار)، داود شیرازى (نوازنده‌ی تار)، غلام ضرب‏گیر، حبیب (نوازنده‌ی ضرب)، حاج قربان ‏خان و قلى‏ خان (هردو خواننده).
+
پدرش از مستوفیان دستگاه سلطنتى قاجار بود و به تشویق او از همان کودکی برای یادگیری موسیقی نزد جوادخان قزوینى (نوازنده‌ی کمانچه و خواننده) رفت. او بعدتر نزد داوود شیرازى (نوازنده‌ی تار) كه به ساقى معروف بود نیز آموزش دید. چنگی به كمك پدرش به دربار مظفرالدین شاه و بعد از آن به دربار محمدعلى شاه راه یافت و با استادانى نظیر [[میرزا عبدالله|میرزا آقا عبداللَّه]]، [[آقا حسینقلی|آقا حسینقلى]]، [[سماع حضور، حبیب الله (۱۲۳۱ ـ ۱۲۹۶ ش)|سماع حضور]] و [[رامشگر، باقرخان (ح ۱۲۵۰ـ تهران ۱۳۳۸ق)|باقرخان كمانچه‏‌كش]] آشنا شد و در سلك نوازندگان دربار درآمد. او بعدها كلاس موسیقى افتتاح كرد و شاگردان بزرگى تربیت كرد. اسماعیل زرین‌فر (نوازنده‌ی برجسته‌ی ویولن و خواهرزاده‌اش) یکی از شاگردان او بوده است. او در طول حیاتش با بسیاری از نوازندگان دوره‌ی قاجار دوستی و اجرا داشته است. از جمله با اشخاصی چون میرزا على‏‌اكبر سنتورى، مراد خان (نوازنده‌ی تار)، داود شیرازى (نوازنده‌ی تار)، غلام ضرب‏گیر، حبیب (نوازنده‌ی ضرب)، حاج قربان ‏خان و قلى‏ خان (هردو خواننده).
  
 
علیرضا خان در تهران درگذشت و در امامزاده عبداللَّه به خاك سپرده شد.
 
علیرضا خان در تهران درگذشت و در امامزاده عبداللَّه به خاك سپرده شد.

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۲

علیرضا خان چنگی
درگذشت تهران 1327ق
ملیت ایرانی
شغل و تخصص اصلی نوازنده‌ی کمانچه
سبک سنتی
گروه مقاله موسیقی

علیرضا خان چنگی (؟- تهران 1327ق)


نوازنده‌ی ایرانی کمانچه و از كمانچه‏‌نوازان بزرگ دوران قاجار.

پدرش از مستوفیان دستگاه سلطنتى قاجار بود و به تشویق او از همان کودکی برای یادگیری موسیقی نزد جوادخان قزوینى (نوازنده‌ی کمانچه و خواننده) رفت. او بعدتر نزد داوود شیرازى (نوازنده‌ی تار) كه به ساقى معروف بود نیز آموزش دید. چنگی به كمك پدرش به دربار مظفرالدین شاه و بعد از آن به دربار محمدعلى شاه راه یافت و با استادانى نظیر میرزا آقا عبداللَّه، آقا حسینقلى، سماع حضور و باقرخان كمانچه‏‌كش آشنا شد و در سلك نوازندگان دربار درآمد. او بعدها كلاس موسیقى افتتاح كرد و شاگردان بزرگى تربیت كرد. اسماعیل زرین‌فر (نوازنده‌ی برجسته‌ی ویولن و خواهرزاده‌اش) یکی از شاگردان او بوده است. او در طول حیاتش با بسیاری از نوازندگان دوره‌ی قاجار دوستی و اجرا داشته است. از جمله با اشخاصی چون میرزا على‏‌اكبر سنتورى، مراد خان (نوازنده‌ی تار)، داود شیرازى (نوازنده‌ی تار)، غلام ضرب‏گیر، حبیب (نوازنده‌ی ضرب)، حاج قربان ‏خان و قلى‏ خان (هردو خواننده).

علیرضا خان در تهران درگذشت و در امامزاده عبداللَّه به خاك سپرده شد.